Anmeldelser
ANMELDELSE I GLOBALNYT DEN 13. SEPTEMBER 2019
Kjeld Mazanti Sørensen er cand. mag. i historie, samfundsfag og religion, pensioneret gymnasielærer, forfatter til adskillige bøger for gymnasiet/HF og tidligere redaktør på lærebogsforlaget Columbus.


Global